Gezondheidszorg

In NRC Handelsblad van 9 november treffen wij een vraaggesprek aan met prof. dr. A.J. Dunning, volgens wie de gezondheidszorg bijna 60 miljard gulden (officieel is dat 52.5 miljard) kost, waarvan vijftien percent (8 miljard) niet doelmatig wordt besteed.

Zijn verklaring: onnodige verrichtingen door medische specialisten, overbodig onderzoek, dubbele aanschaf van apparatuur, overbodige medicijnen en bureaucratie. Hier wordt een ernstige vergissing gemaakt.

Uit een overzicht van deze kosten in de uitgave van WVC "Zorg in Nederland 1992' blijkt duidelijk dat de genoemde 52.5 miljard niet alleen aan gezondheidszorg wordt besteed. Van die kosten gaast 28 miljard over zaken die niet door artsen kunnen worden beïnvloed, zoals gehandicaptenzorg, bejaardenzorg, gezinsverzorging, maatschappelijk werk, GGD's, Keuringsdienst van Waren en beheerskosten van ziekenfondsen. Kosten waar medici wel invloed op hebben bedragen 20.25 miljard, (ziekenhuizen, farmaceutische- en paramedische hulp). Door een bezuiniging van 15 procent (3 miljard) kan dat worden teruggebracht tot 17.2 miljard, inflatie en loonstijgingen voorbehouden.

Dat kan gebeuren door verandering van het personeelsbeleid en vermijden van administratief perfectionisme. De veelbesproken "Keuzen in de Zorg', die neerkomen op afdingen op de zorg voor patiënten zijn niet nodig.

    • G.D. de Jong