Gezondheidsraad: keuringen op stoflongen "onder de maat'

ROTTERDAM, 19 NOV. De medische keuringen van oud-mijnwerkers met longproblemen zijn veelal onder de maat geweest. Waarschijnlijk hebben er meer stoflongen (silicose) opgelopen dan is erkend. Dit schrijft de Gezondheidsraad in het advies "Diagnostiek van silicose' dat vandaag is uitgebracht aan de staatssecretarissen Simons en Ter Veld.

In december 1990 heeft premier Lubbers bij de herdenking van 25 jaar mijnsluiting in Valkenburg tegenover enkele mijnwerkers met stoflongen gezegd dat een schadevergoeding een kwestie was van “het inlossen van een ereschuld”.

Simons en Ter Veld hebben de Gezondheidsraad om advies gevraagd na een parlementair debat in oktober 1991 waarin de regering laksheid werd verweten tegenover een groep van ongeveer 350 oud-mijnwerkers die door iedereen, behalve officiële instanties, als silicoselijders worden beschouwd.

Twee jaar later, in september '92, constateerde de Tweede Kamer dat daar nog niets van was terecht gekomen, terwijl de tijd dringt voor de meeste lijders aan mijnwerkerssilicose. Volgende week donderdag overlegt de vaste Kamercommissie voor sociale zaken op verzoek van de CDA-fractie opnieuw over de silicosekwestie. CDA-kamerlid Paulis: “Ik ga er van uit dat Ter Veld dan een reactie op het advies heeft en met een voorstel komt. Zo niet dan zal onze fractie dat doen. Dat zal dan gebaseerd zijn op het voorstel van de Stuurgroep Silicose van de provincie Limburg dat onder andere een eenmalige uitkering van 20.000 gulden inhoudt.”

In het rapport van de Gezondheidsraad wordt aangegeven hoe moderne diagnostiek van silicose er uit moet zien. Daarbij horen longfunctie-onderzoek, radiodiagnostiek en een gesprek over het arbeidsverleden. Een eenmalig onderzoek is onvoldoende, aldus de Gezondheidsraad. In de oude medische keuringen, in het kader van de Ongevallenwet uit 1921, speelde één longfoto vaak een beslissende rol. De Gezondheidsraad oordeelt dat aandoeningen zoals chronische bronchitis of longemfyseem ook door silicose kunnen worden veroorzaakt. In het verleden werden deze vaak dodelijke aandoeningen niet als mijnwerkerssilicose erkend. Het advies is ook belangrijk voor industrieën waar werknemers nu nog met stofoverlast kampen.