Gekwetst

De voorzitter van het college van bestuur van de Landbouw Universiteit Wageningen, M.P.M. Vos, geeft in zijn reactie op de kroniek van Marc Chavannes "Iedereen doctorandus 4' (NRC Handelsblad, 9 november) uiting aan zijn gekwetstheid door Chavannes' conclusies.

Het ironische is dat hij in zijn reactie juist het bewijs levert van Chavannes' gevolgtrekkingen. Immers - Mulisch heeft hier al op gewezen - de essentie van een regent is dat hij elke kritiek op zijn regentschap als ongepast beschouwt. De brief geeft hier de volgende voorbeelden van: Begonnen wordt met het prijzen van de rubriek van Chavannes, waarna niet Chavannes, maar een mij onbekende docente wordt aangevallen.

“Wie om het eigen gedrag te verdedigen niets anders weet te doen dan bestuurders te beschuldigen van intimidatie en onderdrukking, die ziet de zaak te simpel.”

Let wel: te simpel. Intimidatie en onderdrukking zijn niet de enige factoren; er is blijkbaar meer.

Verder beschuldigt de ongelukkige docente het bestuur ervan “hun bureaus met academici te hebben uitgebreid ten koste van de wetenschappelijke staf”. Op deze opmerking wordt niet ingegaan; er wordt antwoord gegeven op een niet gestelde vraag, namelijk waar deze academici voor nodig zijn.

De aantijging “Dat wij onze oren teveel laten hangen naar het geld van externe opdrachtgevers” krijgt dezelfde behandeling: het punt van serviliteit wordt niet besproken; wel wordt er gezegd dat er toch maar mooi veel geld binnen komt.

“Ook voor studenten hebben wij een open oor” - mijn ervaring leert dat studenten - net zoals het volk in bepaalde landen - uit de la getrokken worden indien hun mening congrueert met die van de bestuurders. De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat docenten niet veel anders doen.

Het slot van de brief is in zijn argeloosheid navrant: “als vervolgens deze krant haar weer bijvalt door een afkeurende brief van mij aan haar adres te vergelijken met stalinisme, dan maak ik me daar boos over.” In de brief staat niet één weerlegging van laatstgenoemde beschuldiging; sterker nog, de auteur doet alle mogelijke moeite dit beeld te bevestigen.

    • L.A. van Nigtevegt