Foto: AMSTERDAM - Op de kijkdagen die vandaag bij ...

Foto: AMSTERDAM - Op de kijkdagen die vandaag bij veilinghuis Christie's zijn begonnen is een pas ontdekte tekening van Rembrandt te zien.

De tekening (20x18,7 cm) komt niet in de literatuur over de kunstenaar voor en betekent dan ook een uitbreiding van zijn oeuvre. De voorstelling, van Jozef in de gevangenis, is wel een terugkerend thema in zijn werk. Volgens Peter Schatborn van het Prentenkabinet van het Rijksmuseum, die samen met de Engelse kunsthistoricus M. Royalton-Kisch als deskundige is geraadpleegd, komt het nog zelden voor dat er onbekend werk te voorschijn komt. “Wèl wordt af en toe een toeschrijving veranderd, net als met de schilderijen,” zegt hij. Zo hebben zowel het Rijksmuseum als het British Museum in de jaren tachtig tekeningen op de veiling gekocht die aan de "School van Rembrandt' waren toegeschreven, maar die volgens de musea "echte' Rembrandts waren. Deze tekening komt evenals de collectie oude tekeningen van verzamelaar Hans van Leeuwen woensdag onder de hamer. (foto NRC Handelsblad / Maurice Boyer)