Extra geld Brussel voor sociaal plan staalsector Europa

BRUSSEL, 19 NOV. De Europese Commissie zal de komende drie jaar 240 miljoen ecu (ruim 520 miljoen gulden) extra uittrekken voor sociale begeleiding van ontslagen in de Europese staalindustrie.

Het bedrag komt bovenop de 210 miljoen ecu (ruim 460 miljoen gulden) die al op de begroting stond voor de periode 1993-1995. Europees commissaris Bangemann (industrie) heeft dat gisteren in Straatsburg bekendgemaakt. Hij zei ook dat de EG zal onderhandelen met Oosteuropese landen om een eind te maken aan dumping van staal tegen afbraakprijzen.

De steunbedragen die de Commissie wil uittrekken, komen uit de normale middelen van de Europese gemeenschap voor kolen en staal (EGKS). De EGKS is een voorloper van de EG en de Europese samenwerking op het gebied van kolen en staal is volgens dat verdrag geregeld.

Volgens de spelregels van het EGKS kunnen de twaalf lidstaten het nu vastgestelde steunbedrag nog verdubbelen. Op die manier zou in totaal omgerekend ongeveer twee miljard gulden beschikbaar kunnen komen voor sociale maatregelen in de staalsector. De Europese overkoepelende organisatie van staalbedrijven, Eurofer, verklaarde vorige maand dat in totaal ongeveer 5,5 miljard gulden nodig is voor de opvang van de 50.000 ontslagen die in de Europese staalsector zijn te verwachten. Eurofer was vanochtend niet voor commentaar op het besluit van de Commissie bereikbaar. Hoogovens gaf ook geen commentaar.

Bangemann zei gisteren dat, afhankelijk van concrete saneringsplannen die ondernemingen indienen, nog meer financiële middelen beschikbaar kunnen komen om de huidige crisis in de staalindustrie te bedwingen. Behalve dat de lidstaten en de ondernemingen zelf meer geld op tafel leggen, is het ook mogelijk dat geput zal worden uit bijvoorbeeld structuurfondsen van de EG, bestemd voor achtergebleven gebieden. Daarnaast wordt gedacht aan de mogelijkheid om de reserves van het EGKS aan te spreken.

Commissaris Bangemann onderstreepte dat de EG zich terughoudend opstelt. Plannen voor het verminderen of geheel laten verdwijnen van produktiecapaciteit, moeten door de bedrijven zelf worden opgesteld en uitgevoerd. Wel wil de EG-commissie helpen door de diensten aan te bieden van een vertrouwensman. Die persoon, voormalig directeur-generaal industriebeleid Fernard Braun van de EG, zal bij de verschillende ondernemingen langs gaan om te vernemen welke plannen zij hebben om hun produktie te verminderen. Op die manier zal er toch sprake zijn van een zekere afstemming.

    • Wim Brummelman