Economische malaise doet Aegon weinig

Verzekeringsconcern Aegon, dat morgen de resultaten over het derde kwartaal bekend maakt, behoort tot de hoofdfondsen op de Amsterdamse effectenbeurs die een veel beter dan gemiddelde koersstijging hebben laten zien.

De koers van het aandeel Aegon is sinds begin dit jaar met ruim 20 procent gestegen tot 74 gulden. Alleen Wolters Kluwer en Heineken overtroffen dit percentage ruimschoots. Collegaverzekeraar Amev vertoonde een vergelijkbare koersstijging. De EOE-aandelen index zakte in die zelfde periode met 0,75 procent. De koersen van de vijf internationals (Koninklijke Olie, Unilever, KLM, Akzo en Philips) daalden zelfs met ruim 7 procent.

Door persbureau Reuter ondervraagde analisten verwachten dat de winst over het derde kwartaal tussen 197 en 205 miljoen gulden zal bedragen, tegen 185 miljoen gulden in dezelfde periode vorig jaar. De groei van de winst per aandeel wordt enigszins gedempt door de groei van het aantal uitstaande aandelen als gevolg van het uitkeren van stockdividend en de omzetting van converteerbare obligatie in aandelen de eerste helft van dit jaar.

Eagon heeft nauwelijks last van de kwakkelende economie omdat de verzekeraar het grootste deel van de omzet en de winst haalt uit levensverzekeringen. Leven was in 1991 goed voor 64 procent van de omzet en 82 procent van de operationele winst (exclusief gerealiseerde waardestijgingen van beleggingen). De sector leven reageert vrijwel niet op stagnerende economische groei. “De rentestand en het fiscale regime hebben veel meer invloed op levensverzekeringen”, zegt A. Dibbets, analist bij effectenkantoor Bangert, Pontier & Partners.

Het schadebedrijf (onder andere inboedel-, brand- en autoverzekeringen) is veel cyclischer van aard. Als het economisch tegenzit, merken verzekeraars bij voorbeeld dat het aantal branden toeneemt.

Groeimogelijkheden ziet Aegon onder meer in Zuid-Europa. Als de Europese eenwording doorzet zal daar het besteedbaar inkomen nog flink zal stijgen. De verwachting is dat de Zuideuropeanen dan meer geld zullen besteden aan levensverzekeringen. Aegon is inmiddels actief en Spanje en Portugal. De verzekeraar wil een Europees netwerk ontwikkelen zodat op den duur ook kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd.

    • Frank van Alphen