De beste landaankoop van de geschiedenis

Praktisch elk land heeft in de Verenigde Staten een Heritage Day. Het land dat zo ongeveer de oudste rechten heeft om een dergelijke dag te hebben, heeft het het laatst verworven.

Een jaar geleden is na ijverig voorbereidend werk van Coen Blaauw en de Dutch American Amity Trust de "Dutch American Heritage Day' ingesteld. Die valt op 16 november en moet de gemeenschappelijke Nederlands-Amerikaanse geschiedenis levend houden. Blaauw, in het dagelijks leven lobbyist voor een organisatie die Taiwan onafhankelijk wil maken, woont in Washington en is zeer geïnteresseerd in de Nederlandse koloniale geschiedenis in de Verenigde Staten en de resten daarvan.

“Het instellen van de dag is één ding”, aldus Blaauw. “Ik hoop dat er nu genoeg initiatieven worden genomen om de viering levend te houden. Ik hoop dat die dag een kapstok wordt voor deze en gene.” Dit jaar zijn er in elk geval twee tentoonstellingen in Philadelphia, er was een diner in Los Angeles, en in Holland, Michigan, werd de dag luister bijgezet met een open huis van het bedrijfsleven voor zover dat aan Nederland gelieerd is. Ook in de Ridderzaal in Den Haag werd de dag gevierd.

De Netherlands America Foundation in New York, organisator van het jaarlijkse Peter Stuyvesant Bal, besloot de feestelijkheden dit jaar zo dicht mogelijk bij 16 november te plannen. Afgelopen vrijdag had in het Newyorkse Waldorf Astoria Hotel een bal plaats met een kleine 700 gasten, onder wie prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Het prinselijk paar moest op maandag weer dineren, nu in Washington. De deelnemers aan bal en diner sponsoren door hun financiële bijdragen Nederlands-Amerikaanse activiteiten, zoals het John Adams Institute in Amsterdam, het New Netherland Project in Albany (New York) en de restauratie van een Nederlands carillon in Washington.

De Nederlandse erfenis in de Verenigde Staten is tegenwoordig vooral nog zichtbaar in plaatsnamen. In Nederland leert men op school al dat Brooklyn van Breukelen afkomstig is en Harlem van Haarlem. Veel Amerikanen is dat onbekend, en ze kijken je wat glazig aan als ze het horen. Interessanter wordt het al als ze horen dat Manhattan van de Indianen werd gekocht voor 60 gulden en bekend staat als de beste onroerend-goedtransactie in de geschiedenis. Maar dat het besluit om Engels de voertaal te maken van het land - en niet Nederlands - destijds met een meerderheid van slechts één stem is genomen is te onbegrijpelijk voor woorden.

    • Lucas Ligtenberg