Bouw vliegveld bij Hongkong gaat toch door

HONGKONG, 19 NOV. De regering van Hongkong heeft vandaag besloten om tegen de oppositie van China in geld uit te trekken voor de terreinwinning in zee voor het nieuwe vliegveld om en bij het eiland Chek Lap Kok.

Een van de partners in het consortium "Airport Platform Contractors' dat in augustus de beste papieren verwierf voor het contract van ruim 2 miljard gulden is het Nederlandse baggerconcern Ballast Nedam. Het gaat om het opspuiten, storten en egaliseren van de vloer voor het nieuwe vliegveld ter grootte van 1.248 ha.

Ballast Nedam Nederland bevestigde vanmorgen dat de overheid van Hongkong de plannen voor de bouw van het vliegveld laat doorgaan. Volgens een woordvoerder van Ballast is er echter nog geen sprake van een definitief contract. “Voor ons is er feitelijk nog niets veranderd. Wij wachten af of we de order krijgen.”

Een regeringswoordvoerder zei dat de regering de beslissing genomen heeft om “aan haar verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit het vliegveldmemorandum” dat de Britse premier John Major vorig jaar september in Peking ondertekende. Dat verplicht de regering van Hongkong om zoveel mogelijk deelprojecten van het vliegveld te voltooien voor de soevereiniteitsoverdracht eind juni 1997.

China kwam echter binnen enige maanden na de ondertekening met nieuwe bezwaren gekomen, die minder van financiële dan wel van politieke aard zijn. De Chinezen wilden het vliegveld gebruiken als drukmiddel om de nieuwe kordate gouverneur Chris Patten in het gareel te krijgen. De Chinezen eisten sinds enige maanden een nieuw akkoord over de financiering van het naar schatting 40 miljard gulden kostende vliegveld.

De regering heeft nu besloten om in afwachting van zo'n akkoord de vliegveldprojecten één voor één aan te pakken. “De geldigheid van het contract voor de terreinaanwinning verloopt op 30 november en elk uitstel zou de kosten alleen maar verder opdrijven en voltooiing op tijd onmogelijk maken” aldus een regeringscommuniqué.

De regering zal de 2 miljard gulden zonder leningen zelf beschikbaar stellen. Dit zal geen problemen opleveren voor de toekomstige regering van de "Speciale Administratieve Regio', die Hongkong na 1997 zal regeren. China heeft vanmorgen nog gedreigd dat het rigoureuze actie zal nemen als de regering van Hongkong eenzijdig met het vliegveld zou doorgaan. Maar zelfs een pro-Chinees blok van zakenlieden in de Wetgevende Raad, dat vorige week tegen de politieke hervormingen van gouverneur Patten stemde, heeft zich voor onverwijlde doorgang met de vliegveldbouw uitgesproken, mede omdat China keer op keer heeft gezegd dat politieke kwesties en het vliegveld los van elkaar staan. De Hang Seng-index is de afgelopen twee dagen ruim 7 procent getuimeld vanwege de escalerende politieke spanning, maar vandaag is hij weer bijgetrokken.

Bij de eerste inschrijvingsronde dit voorjaar mondde de concurrentieslag om het vliegveld uit in een nek- aan-nekrace tussen Boskalis en Ballast Nedam.

    • Willem van Kemenade