Bij drukkerij in Groningen verdwijnen 120 arbeidsplaatsen

GRONINGEN, 19 NOV. Bij drukkerij Lijnco in Groningen verdwijnen op korte termijn 120 van de 470 arbeidsplaatsen. Volgens woordvoerder H. Elshout is de inkrimping noodzakelijk door een stagnerende afzet op de Europese markt.

Als gevolg hiervan kwam de marktpositie van het bedrijf onder druk te staan en kampt de drukkerij met een onderbezetting op de produktiecapaciteit van 25 tot 35 procent. Lijnco is in Nederland marktleider op het gebied van de produktie van blanco en bedrukte kettingformulieren. De afslanking zal, aldus de directie, onvermijdelijk leiden tot gedwongen ontslagen.

De directie ziet het schrappen van arbeidsplaatsen over de hele linie als enige mogelijkheid om haar positie als marktleider te behouden. Tevens zullen nieuwe produkten worden ontwikkeld. Hiervoor is het adviesbureau Science & Strategie uit Utrecht aangetrokken, dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van nieuwe marktstrategieën en het versterken van de marktposities van bedrijven. Bij Lijnco werd drie jaar geleden een reorganisatie uitgevoerd, waardoor het personeelsbestand met 200 inkromp. De omzet van Lijnco bedraagt 132 miljoen gulden. Het bedrijf leed vorig jaar een verlies van 2,1 miljoen. Lijnco is voor 35 procent in handen van de Nederlandse Participatiemaatschappij en voor 25 procent van de NOM en de NORO.