Wegen in Letland en Turkije zeer gevaarlijk

GENEVE, 18 NOV. De wegen in Letland en Turkije behoren tot de gevaarlijkste ter wereld, hoewel het Indiase wegennet jaarlijks het hoogste aantal doden eist. Dit blijkt uit een onderzoek van de Internationale Wegen Federatie in Genève.

Volgens het rapport, dat gisteren is gepubliceerd, heeft Hongkong het drukste wegennet en heeft Koeweit het meeste aantal auto's per inwoner. Mexico en Spanje zijn de ijverigste wegenbouwers ter wereld: Mexico legde in de jaren 1989 en 1990 1.930 kilometer asfalt aan, Spanje 965 kilometer. In de Verenigde Staten en Canada daarentegen lag de wegenbouw de afgelopen jaren vrijwel stil, aldus de onderzoekers van de Internationale Wegenfederatie, die werkt voor wegenbouwers en onderhoudfirma's. Het rapport is gebaseerd op cijfers uit 1991 en op gegevens uit 124 landen.

Albanië beschikt volgens het rapport over het kleinste aantal auto's, 1 per 50 gezinnen. De Koeweiti daarentegen hebben 2,1 auto's per huishouden, gevolgd door de IJslanders (1,9 per gezin) en de VS (1,8). De directeur van de federatie, W. Westerhuis, verwacht dat het wegverkeer in Europa in de komende tien jaar 40 procent zal stijgen. In Azië (met name snel groeiende economieën als Thailand) zal dat nog meer zijn, in Noord-Amerika iets minder. In Turkije groeide het aantal auto's het hardst: met 54 procent tussen 1987 en 1991. In Polen bedroeg de stijging 43 procent.

Het aantal doden in Turkije bedroeg 24 per 60.000 afgelegde mijlen, in Letland 25, in de VS slechts 1,3. Van India is alleen het totale cijfer bekend: 56.500 verkeersdoden in 1990. Overigens waren niet van alle landen de slachtoffercijfers bekend.

Volgens de federatie speelt de slechte toestand van de wegen in veel landen een belangrijker rol bij ongevallen dan snelheid. Volgens directeur Westerhuis zou het aantal verkeersslachtoffers 20 procent dalen als in heel Europa dezelfde verkeerstekens en -borden zouden worden ingevoerd. (AP)