VVD krabbelt terug in spoeddebat over afspraken met verzekeraars

DEN HAAG, 18 NOV. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) ontkent dat van geheim overleg of "achterkamertjespolitiek' sprake is geweest bij de onderhandelingen met de ziektekostenverzekeraars over het gisteren ondertekende "memorandum'.

Simons zei dat vanochtend in de Tweede Kamer, waar hij in een door de VVD aangevraagd spoeddebat tekst en uitleg gaf over de totstandkoming van het memorandum over kostenbeheersing in de gezondheidszorg en het uitblijven van een soortgelijke overeenkomst met de zorgaanbieders. Alle oppositiepartijen met uitzondering van de CD waren er aanvankelijk zeer verontwaardigd over dat “in het geheim buiten het parlement om een herenakkoord” werd gesloten.

Simons onderstreepte dat hij de Kamer verscheidene keren nadrukkelijk over het overleg met de verzekeraars heeft geïnformeerd. Hij haalde de notulen van een drie weken geleden gehouden Kamerdebat aan, waarin hij de verwachting uitsprak de Kamer “binnenkort mededelingen” te kunnen doen “over het bereikte resultaat” van overleg met de verzekeraars. “Het dus is van een zekere dubbelzinnigheid om te zeggen dat ik de Kamer niet heb geïnformeerd. Ik heb openlijk met u gecommuniceerd.”

Het Tweede-Kamerlid Kamp (VVD) krabbelde een beetje terug. “Ik ontken niet dat u ons op de hoogte hebt gesteld van het overleg met de verzekeraars. U zou met meer partijen overeenkomsten sluiten.” Zij doelde daarmee op de aanbieders van zorg, zoals de ziekenhuizen, en consumenten- en patiëntenorganisaties. Simons zei dat in de zomer al was gebleken dat deze zich in de hoofdlijnen van de kabinetsvoorstellen kunnen vinden. Desondanks willen de zorgaanbieders werkafspraken met de overheid maken. Simons wees erop dat de aanbieders er op het laatste moment van af zagen om tegelijkertijd met de verzekeraars een apart memorandum te ondertekenen.

De Kamer nam genoegen met de verklaring van Simons dat het memorandum geen enkele belemmering vormt “in het verkeer tussen Kamer en regering”. In de ogen van Lansink (CDA) is het memorandum niet meer dan een “simpele intentieverklaring die ons niet bindt”. Het stuk bevat “eigenlijk niet zo gek veel nieuws”, constateerde Kohnstamm (D66). “Het lijkt naadloos aan te sluiten op wat politiek door een meerderheid is gedragen en hier is besproken.” Hij tekende er wel bij aan dat “de macht” binnen de partijen in de gezondheidszorg “wel heel sterk richting verzekeraars gaat”.