Vijf wijzen voorspellen nulgroei

AMSTERDAM, 18 NOV. De vijf onafhankelijke adviseurs van de Duitse regering hebben zeer sombere berichten over de Duitse economie de wereld in gestuurd. In het maandag publiek gemaakte rapport voorspellen de "Vijf Wijzen' een stagnerende bedrijvigheid in 1993 (0 procent groei). Tevens wordt het regeringsbeleid bekritiseerd. Gevolg was dat het vertrouwen van de internationale beleggers in de Duitse economie verder verminderde.

Al eerder hadden vijf vooraanstaande wetenschappelijke Duitse economische voorspelbureaus, die verwarrend genoeg in de pers ook vaak met de "Vijf Wijzen' worden omschreven, hun groeiramingen verlaagd tot 0,5 procent. De vijf onafhankelijke adviseurs zijn echter nog pessimistischer dan de instituten, met name wat betreft de investeringsgroei en werkloosheidsstijging. Voorts zijn de heren van mening dat de regeringsramingen voor de reductie van het financieringstekort te optimistisch zijn. In plaats van een daling, zoals voorspeld door de regering, verwachten de Wijzen een stijging van het tekort de komende jaren.

Mede als gevolg van deze sombere berichten daalde de koers van de Duitse mark ten opzichte van de dollar. De Amerikaanse munt noteerde dinsdagmiddag even boven de 1,80 gulden en deed vanochtend 1,7880. Ook de gulden, die al enige tijd boven de spilkoers met de Duitse mark noteert, won verder aan kracht. De afwijking ten opzichte van de spilkoers was gisteren 0,20 procent, nog maar net toelaatbaar voor de Nederlandsche Bank. Toch benutte DNB de kracht van de gulden niet om het tarief op de speciale beleningen te verlagen. Het tarief op de driedaagse belening die maandag inging, bedroeg onveranderd 8,8 procent. Ook de Duitse Bundesbank veranderde niets aan het tarief op de repo-tenders, het financierings-instrument dat met de Nederlandse speciale belening is te vergelijken.

Op de geldmarkt zijn de tarieven de afgelopen week nauwelijks veranderd. Enerzijds heeft de mogelijkheid van een renteverlaging door de Bundesbank, mede in het licht van de sombere voorspellingen, een drukkend effect op de rente. Anderzijds loopt de vraag naar kortlopende middelen aan het eind van het jaar altijd wat op. Veel bedrijven willen immers op de jaarrekening graag laten zien dat zij goed in de liquide middelen zitten. Buitenlandse banken plegen tegelijkertijd wat terughoudender te worden met de kredietverlening. Hierdoor hebben de tarieven van deposito's met looptijden voorbij de ultimo de neiging op te lopen.

Netto betalingen van het Rijk ter grootte 4,1 miljard gulden hadden een verruimend effect op de geldmarkt. Deze verruiming werd door DNB slechts gedeeltelijk gecompenseerd met een verhoging van de verplichte kasreserve. Doordat de door de overheid geïnduceerde verruiming van de geldmarkt niet geheel werd afgeroomd, kon het gezamenlijke bankwezen iets besparen op het contingentsverbruik.

Bron: Economisch Bureau ING Bank