Suvelskoalle

In de krant van 17 november (Vertrek suvelskoalle..., pagina 7) wordt gemeld dat een woningbouwvereniging in Bolsward door het vertrek van de school voor levensmiddelentechnologie een strop zou lijden van naar schatting 10,5 miljard gulden. Dit moet zijn 10,5 miljoen gulden.