Simons: hogere premie ziektekosten

DEN HAAG, 18 NOV. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) overweegt de premie voor de standaardpolis en de standaardpakketpolis voor een deel van de particulier verzekerden volgend jaar met ten minste 7 procent te verhogen.

Dat is ongeveer gelijk aan de stijging van de kosten van de gezondheidszorg in 1992. De meeste particulier verzekerden hebben een maatschappijpolis, waarvoor zij een door de verzekeraar vastgestelde premie betalen. Alle particulier verzekerden boven de 65 jaar hebben recht op een standaardpakketpolis, waarvan het pakket vergelijkbaar is met het ziekenfondspakket en waarvan de premie door de overheid wordt vastgesteld. Die is in veel gevallen lager dan de premie voor een maatschappijpolis. Ook verzekerden onder de 65, zoals studenten, kunnen zo'n standaardpakketpolis nemen.