Resultaat Delta Lloyd valt tegen

AMSTERDAM, 18 NOV. De verzekeringsgroep Delta Lloyd, dochter van de Britse verzekeraar Commercial Union, heeft over de eerste negen maanden van dit jaar een lagere winst geboekt dan verleden jaar. Delta Lloyd verwacht voor geheel 1992 een “lager” resultaat dan de “uitzonderlijk” hoge uitkomst van 1991.

In augustus verwachtte het bestuur van Delta Lloyd nog, dat het resultaat over het hele jaar “iets lager” zou uitvallen. Vorig jaar steeg de netto winst van het concern van 171 miljoen gulden tot 202 miljoen gulden of per aandeel van 68,40 tot 80,80 gulden.

In de eerste negen maanden behaalde Delta Lloyd dit jaar een netto winst van 26,1 miljoen gulden of 50,44 gulden per aandeel, vergeleken met 134,5 miljoen gulden en 53,80 gulden per aandeel vorig jaar. De cijfers zijn niet goed vergelijkbaar doordat een aantal portefeuilles en bedrijven werd overgenomen, waaronder de Bank Cantrade, en de ziektekostenportefeuille werd afgestoten.

De omzet nam toe van 2,97 miljard tot 3,06 miljard gulden waarbij het premie-inkomen levensverzekering bijna 10 procent steeg van 1,21 miljard tot 1,32 miljard gulden. De premie-ontvangst schadeverzekering daalde evenwel met 13,5 procent van 743,6 miljoen tot 643,2 miljoen gulden. Het inkomen uit beleggingen verbeterde ruim zeven procent van 1,02 miljard naar 1,09 miljard gulden.

De winst van het levenbedrijf liep terug van 152,6 miljoen tot 138,3 miljoen gulden, vooral als gevolg van eerste kosten en winstdelingslast uit de toeneming van de produktie.

In de schadeverzekering verdrievoudigde de winst over de eerste negen maanden tot 4,7 miljoen gulden. Delta Lloyd tekent daarbij aan dat de resultaten in het derde kwartaal teleurstellend waren doordat er meer schade voorkwam en het aantal grote schadeposten toenam bij brand- en landbouwverzekeringen. Ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen verbeterden verder.

De moedermaatschappij, Commercial Union, is uit de rode cijfers gekomen. Vorig jaar leed zij over de eerste negen maanden een verlies voor belastingen van 42,4 miljoen pond sterling, maar dit jaar was er over dat tijdvak een winst vóór belastingen van 6,1 miljoen pond. De nettowinst nam per aandeel toe van 2,6 tot 49 pence. Het premie-inkomen steeg van 3,09 tot 3,76 miljard pond.