PvdA in Senaat tegen harde taal in partij over illegalenbeleid

DEN HAAG, 18 NOV. De PvdA-fractie in de Eerste Kamer keert zich tegen de harde taal die de afgelopen weken vooral door PvdA-voorlieden als Kosto en Rottenberg werd gebezigd in het illegalenbeleid. PvdA-fractievoorzitter G.J. Schinck zei gisteren tijdens de algemene politieke beschouwingen in de senaat dat iedere onzorgvuldigheid op dit gebied suggereert dat vreemdelingen, illegalen en criminalen allemaal dezelfde mensen zijn.

Schinck kreeg steun van Groen Links en D66. CDA en VVD, die samen een meerderheid vormen, hadden minder moeite met een hardere aanpak van illegalen. Vorige week zeiden Kosto en Rottenberg dat alle illegalen het land uit moesten. Premier Lubbers zei vanmorgen in de senaat dat hij er moeite mee had dat er de laatste tijd wordt gedaan alsof er iets nieuws aan de hand is. Hij benadrukte de zorgvuldigheid in de aanpak van de regering en zei volledig achter Kosto te staan. “Het gaat niet om het woordgebruik maar om wat er feitelijk gebeurt.”

Groen-Linksfractievoorzitter W. de Boer zei gisteren in de Kamer dat in Nederland vooral “de grote helers als C&A” moeten worden aangepakt, “want hun spijkerharde inkopers zijn de afnemers die de uitbuitende illegale textielateliers aan de gang houden.” Lubbers reageerde vanmorgen op die uitspraak door te zeggen hij zelf ook niet kon verklaren waarom pas over een paar maanden de Wet ketenaansprakelijkheid, waarbij afnemers medeverantwoordelijk worden voor illegale praktijken, ook voor de confectie van toepassing wordt.

Lubbers zei verder dat er weliswaar immigranten en illegalen in Nederland zijn maar dat het een verkeerd signaal zou zijn om op grond daarvan zeggen dat Nederland een land is voor immigranten en illegalen. “Dat zou verkeerde verwachtingen wekken.” D66-senator J. Vis kwam gisteren wel op voor minister Pronk (PvdA), die Nederland immigratieland zou willen noemen. Volgens Vis probeerde Pronk verder te kijken dan de natiestaat die gebouwd is op het fundament van het verschil tussen burgers en niet-burgers, terwijl er inmiddels vele niet-burgers binnen de natie wonen.