Pronk moet van Kamer schrappen in aantal landen dat hulp krijgt

DEN HAAG, 18 NOV. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister Pronk op korte termijn schrapt in de lijst van 54 landen waaraan Nederland ontwikkelingshulp geeft. Op dit moment wordt de hulp te veel versnipperd en nu nieuwe landen, ook uit Oost-Europa, aanspraak zullen maken op armoedebestrijding moet de lijst kritisch worden doorgenomen.

Naast de VVD en het CDA vraagt nu ook de PvdA om zo'n maatregel. De landen moeten volgens de PvdA geselecteerd worden op armoede en getoetst op mensenrechten, milieubeleid en bewapening. Verspaget (PvdA): “Kunnen wij alle landen die we willen helpen, helpen op kwalitatief hoogwaardige wijze? Nee dus.”

Bijna alle fracties stelden opnieuw de vervuiling van de begroting voor Ontwikkelingssamenwerking aan de orde. Door oneigenlijke uitgaven voor asielzoekers, onderwijs, vredesoperaties, milieubeleid en salarissen in de gezondheidszorg zegt de Kamer het zicht te verliezen op de werkelijke hulp aan de Derde Wereld.

Tommel (D66): “De begroting is een ramp. (...) Wie mij aan het begin van deze kabinetsperiode had voorspeld dat de ministers Pronk en Kok, krachtig gesteund door andere PvdA-bewindslieden, de begroting ontwikkelingssamenwerking zouden plunderen, die had ik niet geloofd. Sterker nog: die had ik zonder meer voor gek verklaard. Ten onrechte, helaas. Is het een voorbeeld van een mooi verkiezingsprogrmamma schrijven en daarna precies het tegenovergestelde doen?”

Volgens Tommel zou minister Pronk nooit mogen accepteren dat zijn collega's, ook van het CDA, een greep in de armenkas doen. Mevrouw Terpstra (VVD) vroeg minister Pronk waarom hij zich afgelopen vrijdag in het kabinet niet had verzet tegen de ingestelde verplichtingenstop. Noodhulp zou toch door moeten gaan zeker nu de winter invalt in het voormalige Joegoslavië en het noordelijk deel van Irak? Mevrouw Terpstra werd op haar wenken bediend. Pronk interrumpeerde dat hij gisterochtend van minister Kok de toestemming had gekregen om noodhulpprojecten wel door te laten gaan.

CDA en PvdA zijn van mening dat Nederland niet voorop moet lopen als het om ontbinding van hulp gaat. Weliswaar steunen zij het beleid van minister Pronk om binnen de EG te komen tot ontbinding van hulp (niet voorschrijven waar bestellingen moeten worden gedaan en consultants moeten worden ingehuurd) maar de woordvoeders van de twee partijen waren van mening dat Nederland pas tot ontbinding moet overgaan als de andere Europese landen zich daartoe ook verplichten. Morgenochtend antwoordt minister Pronk.