Parijs ondermijnt landbouwakkoord

PARIJS, 18 NOV. Frankrijk heeft een akkoord tussen de Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap over vermindering van de landbouwsubsidies verder ondermijnd.

Na crisisberaad heeft de Franse president vanmiddag verklaard dat niet aan de “voorwaarden voor een globale en gebalanceerde overeenkomst” wordt voldaan.

Daarmee wijst Frankrijk het compromis waarover vandaag en morgen in Washington wordt onderhandeld, bij voorbaat van de hand. Het Franse kabinetsbesluit brengt de Europese Gemeenschap verder in verlegenheid. Eerder leken de EG-partners het eens over het mandaat van hun onderhandelaars. Frankrijk verwerpt ieder akkoord dat niet in overeenstemming is met het landbouwakkoord dat de EG in mei sloot. De VS hebben gedreigd met sancties tegen Europese landbouwprodukten als er voor 5 december geen overeenstemming over de landbouwsubsidies is bereikt. Het Franse standpunt brengt een handelsoorlog nu dichterbij.

Het grootste obstakel voor een akkoord over de liberalisering van de wereldhandel in het kader van de GATT (Algemene Overeenkomst over tarieven en handel) blijft bestaan.

Andriessen en zijn collega Ray MacSharry, de EG-commissaris voor landbouw, beginnen vandaag in Washington onderhandelingen met de Amerikaanse handelsvertegenwoordigster Carla Hills en de Amerikaanse minister van landbouw Madigan.

Een landbouwakkoord met de Verenigde Staten zal binnen het kader blijven van de hervorming van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek die in de Europese Gemeenschap is overeengekomen, zei EG-commissaris Andriessen vanochtend, vlak voor zijn vertrek naar Washington, in een vraaggesprek met de Franse radiozender Europe 1.

Andriessen, die zich hoopvol toonde dat in de Amerikaanse hoofdstad een akkoord kan worden gesloten over de landbouw, zei dat “er geen enkele onzekerheid kan bestaan” over de vraag of de Europese Commissie zich in de onderhandelingen aan haar mandaat zal houden. Ik heb me daartoe verplicht, aldus Andriessen, die erkende dat een akkoord met de VS zeer nabij is. Dit mandaat bepaalt volgens hem dat een overeenkomst binnen het kader van de gewijzigde EG-landbouwpolitiek moet blijven.

De Franse regering, die zich steeds heeft verzet tegen verdere verlaging van de landbouwsubsidies, staat onder zware druk van landbouworganisaties. Gisteren hielden boeren in enkele departementen al kleine demonstraties tegen een landbouwakkoord.

    • Jan Gerritsen