Nieuwe vergadering moet lot VHS bepalen

ROTTERDAM, 18 NOV. Directie en bewindvoerders van het in surcéance verkerende vastgoedfonds VHS houden rekening met een derde buitengewone vergadering van aandeelhouders. Daar zal worden gesproken over de afstempeling van de aandelen van 5 gulden nominaal tot 0,75 cent.

Voor de derde keer zal een reddingsplannen van branchegenoot Uni-Invest in stemming worden gebracht. Bovendien zal gestemd worden over een voorstel van de voormalig glazenwasser E. Maas.

Dit bleek dinsdag bij de behandeling voor de president van de rechtbank in Utrecht van het kort geding dat Maas die tegenwoordig handelt in onroerend goed, had aangespannen tegen directie en bewindvoerders van VHS. Maas eiste daarin dat de onderhandelingen met hem over zijn bod op het fonds worden voortgezet, dat er een nieuwe aandeelhoudersvergadering wordt uitgeschreven en dat de bewindvoerders niet het faillissement van VHS zullen aanvragen.

Bij de behandeling van het kort geding werd duidelijk dat de bewindvoerders en directie van VHS nog steeds in onderhandeling zijn met Richard Homburg, de directeur van Uni-Invest, over zijn reddingsplan. Zij hebben Homburg inmiddels wel laten weten dat van een afstempeling tot 0,50 cent, zoals dat onderdeel van het Uni-Invest-plan tot nu toe luidde, geen sprake meer kan zijn.

Uit uitlatingen van de raadsman van VHS, mr. E.W.J.H. de Liagre Böhl kon worden opgemaakt dat Homburg eveneens vrede heeft met een afstempeling tot 0,75 cent.

Mr. O. Hammerstein (Boekel de Neree), de advocaat van Maas, zei in zijn pleidooi dat inmiddels al 25 procent van de aandeelhouders Maas heeft gemachtigd om een nieuwe aandeelhoudersvergadering uit te laten schrijven. Wettelijk is daarvoor slechts 10 procent nodig, zodat een toezegging van Böhl voor een dergelijke vergadering makkelijk kan worden afgedwongen.

De president van de rechtbank, mr. H.J.M. Hofhuis, doet woensdag 18 november om 13.30 uur mondeling uitspraak.