Nederland scoort hoog met misdaad

LEIDEN, 18 NOV. Nederland kent het hoogste percentage geweldplegingen van Europa. Dat staat in een internationale enquête onder slachtoffers die vanmorgen werd gepresenteerd op een congres van de Verenigde Naties in Rome. Twee procent van de bevolking in Nederland heeft in 1991 volgens de enquête te lijden gehad van deze vorm van criminaliteit. Het Europese gemiddelde is 1,3 procent.

In alle twintig bij de enquête betrokken landen werd een representatieve groep van ten minste 2.000 ingezetenen geïnterviewd. Italië heeft met 0,4 procent het minste last van geweldpleging. Daarna volgen met 0,7 procent België en Zwitserland. De cijfers voor dat laatste land stammen echter uitsluitend uit 1988 toen een vergelijkbare enquête werd gehouden. In juridische kringen werd het onderzoek toen als omstreden beschouwd. Ook (West-) Duitsland, met 1,9 procent vlak achter Nederland, nam niet deel aan de enquête in 1991. Polen haalt eveneens 1,9 procent met cijfers van het vorige jaar.

Op het terrein van de fietsendiefstallen is Nederland de absolute koploper: 8,7 procent tegen een algemeen gemiddelde van 3,5 procent. Ook vandalisme gericht tegen de auto haalde hier met 8,9 procent een hoog cijfer. Met 9,15 procent overtreffen Canada en Australië deze score.

Nederland kent een inbraakcijfer dat ongeveer overeenkomt met dat in de ons omringende landen, maar blijft achter als het gaat om inbraakpreventie. Hier heeft 8 procent van de vrijstaande huizen een inbraakalarm. Dat percentage ligt in Engeland op 23,4 procent.