Naheffing van ruim 35 miljoen voor tuinders

DEN HAAG, 18 NOV. Enkele honderden tuinders in het Westland zijn door de belastingdienst en de agrarische bedrijfsvereniging aangeslagen voor een totaalbedrag van ruim 35 miljoen gulden aan niet afgedragen loonbelasting en sociale premies.

De naheffingen bestrijken de afgelopen vijf jaar en variëren van enkele duizenden guldens tot ruim een half miljoen gulden voor de "grote' tuinders.

De vorderingen houden verband met twee verschillende zaken. De eerste is een fraude uit l987-1988, vastgesteld na onderzoek door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Daarbij kwam vast te staan dat de tuinders in die jaren voor ongeveer 30 miljoen gulden aan loonbelasting en sociale lasten niet hadden afgedragen. In een gemeenschappelijke actie van belastingdienst en de Gezamenlijke Uitvoeringsorganen (GUO), die de administratie verzorgt voor de agrarische bedrijfsvereniging, werd aan 250 tuinders alsnog een aanslag gestuurd. Hiermee zijn bedragen van 2.000 gulden tot ruim een ton gemoeid.

Dit jaar ontdekte het administratiekantoor van de bedrijfsvereniging dat 110 loonbedrijven, meestal opgericht door Turkse koppelbazen, over de jaren 1990 en 1991 geen of te weinig premies hebben afgedragen. De bedrijfsvereniging komt op basis van eigen onderzoek tot de conclusie dat ze 20 miljoen gulden te weinig heeft ontvangen. Aan loonbelasting zou ongeveer 25 miljoen gulden niet zijn afgedragen.

De koppelbazen, die in de kassen duizenden mensen aan het werk hebben, voldeden aanvankelijk normaal aan hun verplichtingen. Na gemiddeld enkele weken stopten de betalingen echter, op aanmaningen werd niet gereageerd. Van bijna 30 bedrijven is uiteindelijk het faillisement aangevraagd.

De bedrijfsvereniging wil de verschuldigde premies toch innen en heeft daarom na meer op afzonderlijke tuinbouwbedrijven gericht onderzoek elf tuinders verantwoordelijk gesteld op grond van de wet keten-aansprakelijkheid. Zij hebben inmiddels aanslagen ontvangen voor ruim vijf miljoen gulden.