"Milosevic sterker door resolutie VN'

BELGRADO, 18 NOV. De verscherping van de economische sancties door de Veiligheidsraad tegen Servië zullen de positie van de Servische president, Slobodan Milosevic versterken. Dat zei de Joegoslavische premier, Milan Panic gisteren als reactie op resolutie 787 van de Veiligheidsraad. Deze resolutie verenigt de Serviërs achter hun leider, aldus de premier.

Douane-autoriteiten van Hongarije en Bulgarije verklaarden zich gisteren bereid tot nauwere samenwerking om de naleving van het embargo tegen Servië beter te controleren. De negen lidstaten van de Donau-commissie, die gisteren vergaderden in Boedapest, verklaarden dat zij zullen handelen “in overeenstemming met de resolutie van de Veiligheidsraad”.

Een hoge Britse VN-functionaris typeerde de beslissing van de Veiligheidsraad over te gaan tot verscherping van de sancties als “zand in de ogen”. Het Westen zou mede hiertoe hebben besloten wegens de bestaande verdeeldheid tussen het Westen en tal van islamitische landen die zich zorgen maken over de voortdurend verslechterende positie van de moslims in Bosnië. Veel islamitische landen hebben gepleit voor het vrijgeven van de import van zware wapens door Bosnië, zodat dat land zich beter teweer zou kunnen stellen tegen de Servische agressie.

De Verenigde Staten zeggen een actievere rol willen spelen bij de marineblokkade. Volgens woordvoerders van de Amerikaanse ministeries van defensie en buitenlandse zaken neemt het een dag of tien uit te maken welke Amerikaanse schepen aan een blokkade zouden kunnen meedoen. Nader overleg daarover wordt deze week binnen het kader van de NAVO in Brussel gehouden. Momenteel zijn er twee Amerikaanse schepen in het betrokken zeegebied.

Een groep van 180 Sloveense vluchtelingen heeft vanmorgen Sarajevo verlaten. De gevechten in de Bosnische hoofdstad bleven overigens beperkt. De zwaarste strijd deed zich voor in het gebied ten noorden van de stad, bij Tesanj en Gradacac. Kroatische bronnen meldden Servische beschietingen bij Mostar en Bihac.