Memorandum van Simons: blijdschap om een half ei

DEN HAAG, 18 NOV. Aan het rijtje van termen die nog niet zo lang geleden hun intrede deden in het politieke taalgebruik, zoals convenant en briefing, kan er weer een worden toegevoegd: memorandum. Achter een grote tafel in de Trêveszaal, waar de ministerraad elke week vergadert, zaten gisteren de vier ondertekenaars van het "Memorandum inzake uitkomsten overleg kabinetsdelegatie-verzekeraars'. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid), geflankeerd door minister d'Ancona (WVC) en aan de andere kant de voorzitters van de organisaties van ziektekostenverzekeraars, Weijers van de ziekenfondsen en Fruitema van de particuliere verzekeraars.

Nadrukkelijk stellen beide partijen dat er geen sprake is van concrete afspraken; in dat geval had het stuk dat ze ondertekenden een convenant of overeenkomst genoemd kunnen worden.

De Dikke van Dale geeft vijf betekenissen voor memorandum: 1. gedenkboek, 2. diplomatieke nota, 3. nota, rekening, blocnote, 4. berichtkaart, brief van klein formaat bestemd voor korte mededelingen, 5. notitieboekje.

Het memorandum van Simons en de verzekeraars houdt het midden tussen een diplomatieke nota en een blocnote. Er staat niet meer in dan een aantal gezamenlijke "uitgangspunten' en "beleidsintenties'. Maar beide partijen zijn contenter met een half ei dan een lege dop. De verzekeraars zijn blij dat een aantal zaken nog eens nader wordt bestudeerd, Simons is tevreden dat hij weer vriendjes is met de verzekeraars. Hij kon wel een succesje gebruiken.

In feite hebben de partijen gisteren niet meer gedaan dan de bereidheid getoond om samen zoveel mogelijk zaken te regelen. Keiharde afspraken konden ze buiten het parlement om niet maken. Want bijvoorbeeld voor de invoering van vrijwillige eigen risico's voor alle verzekerden is een wetswijziging nodig, dus goedkeuring van de Tweede en Eerste Kamer. Bovendien kan de overkoepelende organisatie van particuliere verzekeraars, het KLOZ, zijn leden geen dwingende maatregelen opleggen. De volgende passage in het memorandum onderstreept dat: “Het kabinet en de overkoepelende organisaties van verzekeraars gaan ervan uit dat de individuele verzekeraars alles in het werk zullen stellen ten einde bij te dragen aan het realiseren van de in dit memorandum verwoorde uitgangspunten en beleidsintenties.” Dat belooft weinig goeds. Een aantal verzekeraars keerde zich tegen een door de koepels en de overheid te ondertekenen memorandum. In hun ogen heeft het stuk weinig om het lijf, levert het Simons te veel eer op en de verzekeraars te weinig voordelen.

In de Trêveszaal werden gisteren voor het oog van de camera's geen waterdichte afspraken gemaakt, maar werd vrede gesloten. Met een intentieverklaring die meer gewicht krijgt door het een memorandum te noemen en met een minister-president en een aantal ministers erbij (d'Ancona, Andriessen, De Vries) om de zaak nog nadrukkelijker te presenteren.