Machtsstrijd Management Share bedreigt voortbestaan

HAARLEM, 18 NOV. Automatiseerder Management Share (MS) is opnieuw in grote problemen geraakt. De huisbankier van Magement Share, NMB-Heller, dreigt de geldkraan dicht te draaien als grootaandeelhouder Ditcorp III het voor het zeggen krijgt bij het noodlijdende automatiseringsbedrijf.

Het gaat in concreto om de machtsstrijd tussen interim-directeur drs. L. Leeman van MS en de als commissaris voorgedragen drs. A.P. Bakker van Ditcorp III. Gisteren stapten MS, de ondernemingsraad en de Stichting Prioriteit naar de rechter om de op donderdag 19 november door Ditcorp bijeengeroepen aandeelhoudersvergadering, waarbij de benoeming van Bakker een feit moet worden, tegen te houden.

Bakker begreep gisteren niets van de commotie rond zijn persoon. Bakker zei niet te begrijpen waarom hij wordt gezien als bondgenoot van W. Rooders (die namens Ditcorp 51 procent van de aandelen bezit) in een strijd om de macht bij MS. Hij was als oud-IBM-man op persoonlijke titel gevraagd voor het commissariaat en zei niet eens precies te weten, hoe grootaandeelhouder Ditcorp “in elkaar stak”.

De instanties die de korte gedingen hadden aangespannen zijn bang dat met de benoeming van Bakker later in de maand commissarissen, in casu Ditcorp/Rooders, interim-directeur Leeman de laan zullen uitsturen. Leeman ziet zich intussen geconfronteerd met een actie van NMB Heller om de geldkraan te sluiten. Hij zegt dit te hebben kunnen voorkomen, maar alles staat of valt met het feit of hij blijft of niet. MS vindt de benoeming van Bakker niets anders dan een overval van de grootaandeelhouder en zegt niet te weten, wat deze voor heeft met het bedrijf.

Ditcorp vond de zaak allemaal nogal overtrokken en zei bij monde van advocaat mr. A. Voûte dat commissaris Janssen en directeur Leeman bezig waren met paniekzaaierij. Wanneer het om geld gaat is bovendien Ditcorp altijd daar, aldus Voûte.

Eigenlijk was het de bedoeling dat de korte gedingen buiten de publiciteit zouden blijven. Zelfs de Haarlemse rechtbank bleek bereid daaraan mee te werken. Alle partijen waren het erover eens, dat dat in het belang van MS zou zijn. Maar het lekte toch uit, volgens Voûte (Ditcorp) door het toedoen van de directie.

De toon in de rechtszaal werd steeds grimmiger en de zaken werden steeds meer op de man dan op de bal gespeeld. Verzoening, waarop de president van de rechtbank even hoopte, bleek ook tijdens een korte onderbreking niet mogelijk. Soms werd het een welles/nietes-spelletje, zoals bij de vraag, of het door Leeman opgestelde plan voor 1992/1994 met de grootaandeelhouder bespreekbaar was.

De Haarlemse rechtbankpresident zal uiterlijk donderdag om tien uur uitspraak doen. Wellicht zelfs eerder, in verband met de korte tijd die rest tot de aandeelhoudersvergadering in de late namiddag van die dag, waarop de benoeming van Bakker tot commissaris aan de orde komt. Eventueel kan de president ook uitstel gelasten voor beslissingen over de top van MS.