Libië zoekt naar oplossing voor crisis met Westen

SIRT, 18 NOV. De Libische ex-premier Omar Mustafa el-Montasser, een man met goede contacten in de Verenigde Staten en Europa, is gisteren benoemd als minister van buitenlandse zaken, kennelijk om de crisis met het Westen over aanslagen op een Amerikaans en een Frans vliegtuig op te lossen.

Montasser, die stamt uit een royalistische familie, is onder andere verantwoordelijk voor het Libische investeringsprogramma in het buitenland en zou beter Engels dan Arabisch spreken. Hij vervangt Ibrahim Mohamed Beshari, die sinds 1990 minister was. De benoeming kwam tijdens een stormachtige zitting van het Algemeen Volkscongres. Gedelegeerden leverden scherpe kritiek op Beshari, die het diplomatieke handelen “nauwelijks meester” zou zijn. Aan het begin van de zitting riep Gaddafi's "nummer twee', majoor Jalloud, de komende Amerikaanse president, Bill Clinton, “een nieuwe bladzij op te slaan” in de onderlinge verhouding en zich in te spannen voor intrekking van de sancties van de Verenigde Naties tegen Libië. De VS, Groot-Brittannië en Frankrijk eisen de uitlevering door Libië van twee verdachten van de aanslag op een Amerikaanse Boeing 747 boven het Schotse Lockerbie in 1988 en Libische medewerking aan een Frans onderzoek naar de aanslag op een Frans vliegtuig boven Niger in 1989. De Veiligheidsraad van de VN heeft die eisen in april kracht bijgezet met een reeks sancties, waaronder een wapenembargo en een internationaal vliegverbod van en naar Libië. Verwanten van de 270 mensen die bij de aanslag boven Lockerbie om het leven kwamen, hebben maandag juist een beroep op Clinton gedaan te werken aan een olie-embargo tegen Libië. Half december beraadt de V-raad zich op de kwestie-Libië. (Reuter, AFP)