Katalysator

In het artikel "Snelheidsbeperking heeft geen meetbaar effect op verzuring' geschreven door L.C. van Beckhoven dat werd afgedrukt op de opiniepagina van 16 november ontbrak een essentiële zin.

De desbetreffende passage drukken wij opnieuw af. Nu beseft iedereen wel dat hierdoor de emissies van de personenauto's sterk gaan teruglopen, maar er gebeurt door die katalysator ook nog iets anders. De katalysator namelijk is bij hoge snelheden veel effectiever dan in de koude start en opwarmperiode. De eerste omstandighed zal vooral op de snelweg optreden, de tweede daar vrijwel niet, maar wel in de stad. Met andere woorden, de snelwegemissies gaan een veel kleiner deel van de totale auto-emissies vormen dan voorheen. Beïnvloeding van dat kleinere deel door de voorgestelde maatregel zal dan ook een steeds kleinere invloed op het totaal hebben.