Groen Links: harddrugs legaliseren

DEN HAAG, 18 NOV. De voorzitter van de Groen-Linksfractie in de Eerste Kamer, W. de Boer, heeft gisteren tijdens de algemene politieke beschouwingen in de senaat gepleit voor legalisering van hard- drugs. Volgens hem zou dat een einde maken aan veel kleine en grote criminaliteit en daardoor de overbelasting van justitie en politie kunnen verminderen. Premier Lubbers antwoordde vanmorgen dat als je ooit tot verandering op dit punt zou willen komen je dat alleen zou kunnnen effectueren in internationaal verband. Hij voegde hieraan toe dat de regering achter het verbod staat.

De Boer zei dat met de zelfde argumenten waarmee hard drugs worden verboden ook alcohol en tabak kunnen worden verboden, wegens “gevolgen als longkanker, hartinfarct, delirium tremen en het syndroom van Korsakov”. Toch gebeurt het niet, volgens De Boer, omdat iedereen weet dat dat onmiddellijk meer criminaliteit tot gevolg zou hebben. “Dus vinden wij het ieders eigen verantwoordelijkheid om zichzelf dood te roken en te drinken.”

Volgens De Boer moet tegenover tabak en alcohol de zelfde tolerantie als tegenover hard-drugs worden ingenomen, omdat de bestrijding daarvan nauwelijks helpt. “Integendeel, de kleine criminele druggebruiker verloedert de stedelijke samenleving en beneemt zichzelf en talloze burgers een groot deel van het leefplezier en woongenot, terwijl de grotere dealers en baronnen lachen in hun vuistje.” In zijn pleidooi om door legalisering de winstgevendheid weg te nemen van de drughandel beriep De Boer zich onder meer op de plaatsvervangend directeur-generaal Volksgezondheid van WVC, R.J. Samson, die enige tijd geleden opperde om de soft drugs te legaliseren. Ook verwees hij naar een experiment in Liverpool.

De Boer wil dat op korte termijn eenvoudige accommodaties in de betrokken steden worden geopend waar de verslaafden drugs verstrekt kunnen krijgen en desgewenst hulpverlening. Net als rokers en drinkers zouden zij verder zelf moeten weten of zij op die wijze hun leven willen verkorten, aldus De Boer.