Frankrijk wijst eventueel akkoord af

PARIJS, 18 nov. Een landbouwakkoord met de Verenigde Staten zal binnen het kader blijven van de hervorming van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek die in de Europese Gemeenschap is overeengekomen. Dat zei EG-commissaris Andriessen zei dat vanochtend, vlak voor zijn vertrek naar Washington, in een vraaggesprek met de Franse radiozender Europe 1. Andriessen, die zich hoopvol toonde dat in de Amerikaanse hoofdstad een akkoord kan worden gesloten over de landbouw, zei dat “er geen enkele onzekerheid kan bestaan” over de vraag of de Europese Commissie zich in de onderhandelingen aan haar mandaat zal houden. “Ik heb me daartoe verplicht, aldus Andriessen, die erkende dat een akkoord met de VS zeer nabij is. Dit mandaat bepaalt volgens hem dat een overeenkomst binnen het kader van de gewijzigde EG-landbouwpolitiek moet blijven.

Andriessen en zijn collega Ray MacSharry, de EG-commissaris voor landbouw, beginnen vandaag in Washington onderhandelingen met de Amerikaanse handelsvertegenwoordigster Carla Hills en de Amerikaanse minister van landbouw Madigan. De Franse regering, die zich steeds heeft verzet tegen verdere verlaging van de landbouwsubsidies, staat onder zware druk van landbouworganisaties. Gisteren hielden boeren in enkele departmenten al kleine demonstraties tegen een GATT-akkoord.

De Franse regering heeft vanmiddag na spoedberaad een evntueel landbouwakkoord tussen de Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap op voorhand afgewezen. De zitting onder leiding van president Francois Mitterrand was belegd om bijeen komen om te bepalen welk standpunt Frankrijk zal innemen als er inderdaad een akkoord komt.

Voor vanmiddag was een demonstratie voor de Amerikaanse ambassade in Parijs aangekondigd. Voorzitter Luc Guyau van de FNSEA, met 600.000 leden de verreweg grootste organisatie van Franse boeren, zei gisteren dat de Franse regering wordt “geconfronteerd met de keuze tussen een binnenlandse en een buitenlandse crisis”.

De Franse minister van landbouw Jean-Pierre Soisson liet gisteren nog doorschemeren dat Frankrijk waarschijnlijk zou afzien van een veto binnen de EG waarmee een landbouwakkoord zou worden getorpedeerd. Soisson staat op het standpunt dat binnen de Gemeenschap opnieuw over het in mei overeengekomen nieuwe landbouwbeleid zal moeten worden onderhandeld omdat het verwachte akkoord verdergaande gevolgen zou hebben.

Volgens een berekening van het Franse ministerie van landbouw die tijdens de Brusselse bijeenkomst van landbouwministers maandag werd gepresenteerd, zou een akkoord met Washigton gevolgen hebben die ver uitgaan boven hetgeen binnen de EG is overeengekomen.

De voorzitter van de organisatie van Franse graanboeren (AGPB) eiste gisteren dat Parijs zijn veto over een akkoord zal uitspreken. Als er een akkoord komt “zullen de Verenigde Staten de komende tien jaar de enige leverancier (van graan) aan de Maghreb en China zijn en dat is schandalig”.

Aan de andere kant heeft de organisatie van Franse wijnexporteurs gewaarschuwd “voor zeer ernstige consequenties voor de Franse wijnbouw die in gijzeling is genomen in een conflict dat haar niet aangaat”. De VS hebben aangekondigd dat ze op 5 december een heffing van 200 procent op Franse, Duitse en Italiaanse witte wijn zullen invoeren als het GATT-landbouwoverleg zonder resultaat blijft.

    • Jan Gerritsen