Drs. J. de Wit, hoofd bureau buitenland aan de ...

Drs. J. de Wit, hoofd bureau buitenland aan de Universiteit van Amsterdam, is gekozen tot vice-voorzitter van de European Association for International Education (EAIE).

Dit gebeurde op de onlangs in Berlijn gehouden jaarlijkse conferentie van de EAIE, waar meer dan veertig landen aan hebben deelgenomen.