Dr. A. Jansen, dr. W. Hofstee, dr. P. Vroon en ...

Dr. A. Jansen, dr. W. Hofstee, dr. P. Vroon en drs. C. Koene krijgen deze week op het Nederlands psychologencongres in Groningen prijzen uitgereikt.

Het congres wordt gehouden in het kader van het eeuwfeest van de Nederlandse psychologiebeoefening. Jansen van de Rijksuniversiteit Limburg krijgt de Junior Heymansprijs uitgereikt voor zijn onderzoek naar verslaving en eetstoornissen. Hofstee, hoogleraar in Groningen, krijgt de Senior Heymansprijs. Hofstee verricht vernieuwend onderzoek in de persoonlijkheidspsychologie en propageert de weddenschap als wetenschappelijke methode. De NIP/Van Gorcum Mediaprijs is bestemd voor de Utrechtse hoogleraar Vroon. Hij krijgt de prijs omdat hij belangrijk heeft bijgedragen aan de verbreiding van de psychologie onder een breed publiek. Tenslotte is de professionele prijs bestemd voor Koene die zich al jaren inspant om het beroepsethisch besef onder psychologen te stimuleren. Roger Schutz (77), prior van de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé (Frankrijk) krijgt de tweejaarlijkse Robert Schuman-prijs. Aan deze prijs voor verdiensten op het gebied van de bevordering van de Europese samenwerking is een geldbedrag van ruim 55.000 gulden verbonden. Schutz krijgt de prijs omdat hij “in de ogen van de jongeren in de hele wereld een voorbeeld is geworden voor verzoening en vrede, en door de voorbeeldige manier waarop hij de politieke en religieuze verschillen heeft overwonnen, de hoop heeft versterkt dat de tegenstellingen in Europa uit de weg kunnen worden geruimd.” Hans van der Werf heeft de Europese Journalisten Prijs 1992 ontvangen. Hij kreeg de prijs op grond van “de veelzijdige wijze waarop hij journalistiek met Europa bezig is geweest”. Hij maakte onder meer een serie tv-documentaires onder de titel "Op zoek naar Europa', werkte enige tijd als hoofdredacteur van Europa Regionaal en schreef zeven boeken over Europa.