Dienstplicht wacht een sluimerend voortbestaan

DEN HAAG, 18 NOV. Defensie zal na 1 januari 1998 geen dienstplichtigen meer oproepen voor de eerste oefening. De opkomstplicht wordt dan afgeschaft en de dienstplicht zal een slapend bestaan gaan leiden.

Dat blijkt uit gesprekken die Defensie heeft gevoerd met de directie dienstplichtzaken in Kerkrade. De keuring van dienstplichtigen zal na 1998 mogelijk nog wel doorgaan, maar zij zullen alleen nog in bijzondere omstandigheden worden opgeroepen.

Minister Ter Beek (defensie) heeft maandag in een korte toelichting voor hoge officieren van de Landmachtstaf gesproken over afschaffing van de opkomstplicht binnen enkele jaren. Een definitief besluit is nog niet gevallen. Afgelopen vrijdag is er ook in het kabinet over gesproken. Ter Beek lichtte daar verder zijn plannen toe voor de verkleining en herstructurering van de krijgsmacht. Het gaat om drastische inkrimping van de Landmacht: minder mobilisabele eenheden, kleinere staven en meer samenwerking met bondgenoten, vooral met Duitsland. Bij de Marine verdwijnen drie fregatten en moet ook meer worden samengewerkt met andere landen. Bij de Luchtmacht zal het aantal F-16-squadrons worden teruggebracht tot zes. Mogelijk wordt de vliegbasis Twenthe op den duur gesloten.

Midden december worden de plannen afgerond en verwacht wordt dat Ter Beek zijn Prioriteitennota in de derde week van december of begin januari zal presenteren.