Delors wil verbetering infrastructuur Europa

BRUSSEL, 18 NOV. De voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, wil de crisis in de EG doorbreken door massaal steun te verlenen bij de aanleg van nieuwe transport- en communicatievoorzieningen.

In een vraaggesprek met de Herald Tribune van vandaag zegt hij daarover volgende maand tijdens de Europese top in Edinburgh gedetailleerde plannen te zullen indienen. Een woordvoerder van de Europese Commissie relativeerde dat vanmorgen. Volgens die woordvoerder kan het indienen van de voorstellen nog maanden duren, omdat het om een technisch ingewikkelde materie gaat.

“We hebben een verandering van geest nodig. Een stimuleringspakket is nodig om nieuwe vaart aan de economie en de Europese idee te geven. We bevinden ons nu in een crisis”, aldus Delors. Hij wil dat de EG een leidende rol gaat spelen bij het voorbereiden van nieuwe wegen, spoorwegen en datanetwerken voor computers.

Het plan voor deze zogeheten "transeuropese netwerken' maakt deel uit van het Verdrag van Maastricht. Begin dit jaar kwam de Commissie bij de presentatie van het financiële meerjarenplan voor de EG, het zogeheten pakket Delors II, met een eerste uitwerking. De Commissie stelde toen voor om de uitgaven voor deze voorzieningen te verhogen van 158 miljoen ecu dit jaar tot 900 miljoen ecu in 1997: ongeveer 2 miljard gulden.

Het plan heeft de bedoeling om de zogeheten "perifere' gebieden van de EG beter aansluiting te geven bij de industriële centra. Daarbij wordt vooral gedacht aan de zuidelijke lidstaten en de landen in Midden-Europa. Het geld is bestemd om leningen mee te garanderen, rentesubsidies te geven en haalbaarheidsstudies te verrichten. De financiering en de aanleg zou door de lidstaten zelf geregeld moeten worden.

De lidstaten hebben zich tijdens de onderhandelingen in het afgelopen jaar over het pakket Delors II, inclusief dit onderdeel, weinig enthousiast getoond. Een meerderheid van de lidstaten meent dat de Commissie nog onvoldoende heeft aangetoond waarom de Gemeenschap deze begrotingspost met 469 procent wil verhogen. Tijdens de Europese Raad in Edinburgh zal het pakket Delors II aan de orde komen. Aangezien het voorstel beschouwd wordt als de financiële uitwerking van "Maastricht', waarvan de ratificatie met een jaar is vertraagd, wordt de kans op goedkeuring niet groot geacht. Voorzitter Delors zegt in het vraaggesprek echter dat hij nu actief op zoek is naar ideeën om de impasse in de Gemeenschap te doorbreken en de EG opnieuw richting te geven.

    • Folkert Jensma