"Beurzen in Benelux moeten samenwerken'

De effectenbeurzen van Amsterdam, Brussel en Luxemburg moeten snel de samenwerking intensiveren in het kader van de Europese Economische en Monetaire Unie. Dit is de conclusie van een onderzoek naar de consequenties van de Europese economische eenwording voor de beurzen in de Benelux.

Volgens de makers van het rapport, onderzoekers van de Banque Paribas Belgique, zal de concurrentie tussen de financiële centra in Europa toenemen als gevolg van het streven naar een gemeenschappelijke Europese munteenheid en een Europese centrale bank. De concurrentie tussen de financiële centra zal in het nadeel van de middelgrote centra uitpakken, zo verwachten de onderzoekers.

Samenwerking is de manier om deze bedreiging het hoofd te bieden, aldus het rapport. “De kans op een felle concurrentiestrijd is niet denkbeeldig. De concurrentie zal zich vooral voordoen tussen de grote internationale financiële centra en de middelgrote. De kleine centra blijven buiten schot”, schrijven de onderzoekers.

De kleinere centra kunnen overleven door zich te richten op niche-markten en meer samen te werken met andere beurzen. Dit kan ten koste gaan van het relatieve marktaandeel, maar volgens de onderzoekers hebben de kleine centra weinig keus. Middelgrote centra zijn eveneens gedwongen zich te specialiseren. De onderzoekers denken daarbij aan terreinen zoals projectfinanciering, private banking en lokale, regionale en nationale overheidsfinanciering. “In deze context zullen de beurzen in de Benelux hun onderlinge relaties kritisch bekijken.”

De drie beurzen in de Benelux hebben elk hun eigen problemen. De positie van de Luxemburgse beurs op de markt voor ECU-obligaties staat onder druk. Brussel heeft te lijden onder felle concurrentie uit Londen en Parijs. De Amsterdamse beurs heeft eveneens last van deze twee grote centra. Veel handel in hoofdfondsen lekt weg naar Londen, bleek uit een onlangs gepresenteerd McKinsey-rapport. Hoewel de Amsterdamse beurs een sterke positie heeft op de markt voor afgeleide produkten (onder meer obligaties), speelt deze beurs geen rol van betekenis op de ECU-markt.

De onderzoekers vinden dat de beurzen een ECU-markt moeten ontwikkelen. “Door samenwerking kunnen deze beurzen zo een marktaandeel van betekenis veroveren”, meldt het rapport. (Reuter)