België bestudeert invoering van vignet voor vrachtwagens

BRUSSEL, 18 NOV. In België wordt gestudeerd op de invoering van een snelwegvignet voor vrachtwagens. De nationale en regionale ministers die in België verantwoordelijk zijn voor het verkeersbeleid hebben een ambtelijke werkgroep belast met een onderzoek naar de mogelijkheden van zo'n maatregel.

Binnen de EG is Duitsland voorstander van een snelwegvignet - in eerste aanleg voor vrachtwagens maar mogelijk ook voor personenauto's - als middel om de kosten voor aanleg en onderhoud van wegen te financieren. De Europese Commissie heeft hiervoor inmiddels het licht op groen gezet.

Op een bijeenkomst van EG-ministers van verkeer eind vorige maand in Luxemburg verzette vooral Nederland zich fel tegen zo'n heffing. Maar tijdens die bijeenkomst bleek ook dat Duitsland mag rekenen op de politieke steun van in ieder geval Frankrijk en Groot-Brittannië.

De Belgische werkgroep zal de voor- en nadelen van een vrachtwagenvignet inventariseren en onderzoeken of het wellicht niet beter is om geld binnen te halen door middel van tolheffing of door een verhoging van de accijns op brandstof. Nederland vindt dat die laatste mogelijkheid moet worden gebruikt om de financiering van de infrastructuur in de EG te harmoniseren.