Visumplicht voor Slovenië afgeschaft

DEN HAAG, 17 NOV. De visumplicht voor Slovenië wordt met ingang van 24 november afgeschaft.

Dit heeft het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag vandaag bekendgemaakt. Voorafgaand aan de afschaffing van de visumplicht hebben België, Luxemburg en Nederland met Slovenië een terugname-overeenkomst getekend. Dat wil zeggen dat Slovenië zich bereid verklaart illegale migranten die in de Benelux-landen terecht zijn gekomen terug te nemen. Dit is van belang met het oog op de grote aantallen vluchtelingen die zich in Slovenië bevinden.