Technische studies

In het artikel van redacteur Anneke Visser "Weinig animo technische studies onverantwoord' (NRC Handelsblad, 9 november) kwam ir. P. van Duursen, president-directeur van Shell Nederland BV, die constateerde dat er een toenemend aantal studenten inschrijft voor de zogenaamde "makkelijke' studies, zoals rechten en psychologie.

Bovendien pleitte hij voor een langere studieduur en navenante studiefinanciering voor de "moeilijke' technische studies. In het artikel staan de woorden makkelijk en moeilijk tussen aanhalingstekens. Enerzijds wil Van Duursen dus de nodige voorzichtigheid betrachten voor de moeilijkheidsgraad van de studies, anderzijds kan hij het toch niet laten de alfawetenschappen als makkelijk en de bètastudies als moeilijk te kwalificeren.

Naarmate de moderne techniek voortschrijdt, zal er een groeiende behoefte ontstaan aan juristen die erop toe moeten zien dat de ontwikkeling van die techniek voldoet aan wettelijke waarborgen. Als voorbeelden noem ik de DNA-problematiek en de invitro fertilisatie-discussie. De verschillende wetenschappen zullen een blijvende behoefte aan elkaar hebben en inter-disciplinaire, academische samenwerking zal niet meer weg te denken zijn uit onze hedendaagse maatschappij. Is een zo bewust aangebrachte scheidingsmuur tussen de verschillende wetenschappen dan nog wel gerechtvaardigd?

    • Evert-Jan Govaers