Politie bedacht op racistische acties bij voetbal

ROTTERDAM, 17 NOV. De Rotterdamse politie beschikte over “sterke aanwijzigingen” dat voor de wedstrijd Feyenoord-Ajax van afgelopen zondag extreem-rechtse groepen racistische acties hadden voorbereid.

Als die massaal waren geworden, had burgemeester Peper eerst de aanvoerders van de beide elftallen het publiek laten toespreken. Mocht dat niet hebben gebaat, dan had de Rotterdamse burgemeester de wedstrijd voor een halfuur laten staken en het vak met racistische supporters laten ontruimen. Wanneer ook dat niet geholpen had, was de wedstrijd definitief gestaakt.

Afgelopen zondag sloegen vier skinheads het interieur van een Rotterdams café kort en klein en mishandelden enkele bezoekers. Vrijdag had op de Lijnbaan een dodelijke steekpartij plaats in een groep samengeschoolde Surinaamse en Antilliaanse jongeren en eerder die avond kon de politie maar ternauwernood verhinderen dat zo'n tweehonderd allochtone jongeren skinheads te lijf gingen in de Rotterdamse buitenwijk Zevenkamp. Het gaat korpschef R. Hessing te ver om Rotterdam als centrum van extreem-rechtse krachten te kwalificeren. “Rechts-extremistische groeperingen bestaan in heel Europa en ze onderhouden onderlinge contacten. Bij grote manifestaties, zoals voetbaldwedstrijden, duiken ze op.”

Eerder deze week werd een uit 1991 daterend vertrouwelijk rapport openbaar van de inlichtingendienst van de Rotterdamse politie, "Van onrust naar onlust'. Hieruit blijkt dat de onvrede onder Rotterdamse jongeren op korte termijn zou kunnen uitmonden in massale rellen. De kans dat jongeren in opstand komen is volgens het rapport het grootst onder allochtonen. Burgemeester Peper - “Ik heb geringe talenten om in paniek te raken” - wijst alle suggesties van de hand dat het bij de schermutselingen van de afgelopen week om racistische rellen zou gaan. “Het gaat hier om rivaliserende groepen jongeren, niets anders.” Volgens Peper neemt het wapenbezit onder deze jongeren verontrustende vormen aan. Toenemende sociale spanningen, werkloosheid en problemen in de oude wijken liggen volgens de burgemeester aan het geweld ten grondslag en vormen een vicieuze cirkel die zonder extra middelen moeilijk is te doorbreken. “Of al die extra inzet op te brengen is? Nee. Maar we moeten proberen de bureaucratische belemmeringen te doorbreken, zodat we rechtstreeks kunnen ingrijpen”, aldus Peper. Hij kondigde “een pakket aan extra veiligheidsmaatregelen” aan die op korte termijn moeten resulteren in het terugdringen van de overlast en het sluiten van drugspanden en gokhallen. “Verzinnen we niets, dan glijden we af naar een soort politiestaat of naar een stadscultuur waarin de haves zich niet alleen geestelijk maar ook fysiek zullen afsluiten voor de have nots.”