Orde: opheldering over schaderegeling Bijlmer

AMSTERDAM, 17 NOV. De Amsterdamse orde van advocaten wil nadere inlichtingen hebben over het onderbrengen van slachtoffers van de vliegramp in de Bijlmer door het advocatencollectief Bijlmermeer bij een Amerikaans advocatenbureau. De orde is vooral geïnteresseerd in de manier waarop de vergoeding van de advocaten is geregeld.

Anders dan in Nederland gebruikelijk is, werken de Amerikanen op basis van het no cure-no pay principe. Daarbij krijgen de advocaten een kwart van de uitbetaalde schadevergoeding van hun cliënten, en enkele procenten als onkostenvergoeding. Een dergelijk systeem van vergoedingen is in Nederland niet toegestaan. De advocaten moeten hier in principe op basis van het verrichte werk en een uurtarief declareren, onafhankelijk van de mogelijke financiële uitkomst van een juridische actie.

Het advocatencollectief Bijlmermeer heeft ongeveer 190 klanten geadviseerd in zee te gaan met het Amerikaanse bureau Speiser, Krause & Madole, dat gespecialiseerd is in schadeclaims als gevolg van vliegtuigongelukken. De klanten zijn moeten een kwart van hun schadevergoeding als vergoeding afdragen aan het Amerikaanse bureau. Speiser, Krause & Madole draagt van hun vergoeding weer een vijfde deel over aan het advocatencollectief.

De plaatsvervangend deken van de Amsterdamse orde, mr. W. Wiarda, heeft reeds met het advocatencollectief overlegd over deze manier van declareren. Volgens een zegsman van het collectief wordt er wat betreft het Nederlandse deel van de declaratie gehandeld binnen de alhier geldende regelingen en niet op basis van no cure-no pay regeling.

Indien er geen schadevergoeding plaatsvindt kan het collectief via de verstrekte toevoegingen (het merendeel van de klanten leeft van een bijstandsuitkering) alsnog een vergoeding krijgen. Indien wel op basis van de uitgekeerde schadevergoeding wordt gedeclareerd blijft deze declaratie binnen de hoogte van het bedrag dat op basis van een uurloon gedeclareerd had kunnen worden, zo verwacht een zegsman van het collectief.