Om de kwaliteit van universitaire studies te ...

Om de kwaliteit van universitaire studies te waarborgen dient het gebruik van multiple choice vragen te worden afgeschaft.

H.J. Bonjer, Erasmus Universiteit Rotterdam

Bedrijven die steeds nieuwe versies van een kostbaar computerprogramma op de markt brengen, zouden ervoor moeten zorgen dat met een nieuwe versie de resultaten van berekeningen met de oude versie nog steeds kunnen worden gereproduceerd.

Leo Groenen, Universiteit Twente

Roekeloos gedrag in het verkeer is een uiting van minachting jegens de medemens.

Ingrid Molema, Rijksuniversiteit Groningen