Officieren zijn ontstemd over optreden Ter Beek tegen generaal

DEN HAAG, 17 NOV. De Nederlandse Officierenvereniging (NOV) is ontstemd over het optreden minister Ter Beek van Defensie die vorige week de bevelhebber der landstrijdkrachten, luitenant-generaal H. Couzy, een loyaliteitsverklaring heeft laten ondertekenen nadat deze een kritische bijdrage had geschreven voor deze krant.

In een open brief aan Ter Beek schrijft de NOV dat de publikatie van Couzy valt “binnen de zorgvuldigheid ten aanzien van de uitoefening van een grondrecht”. Het laten ondertekenen van een loyaliteitsverklaring is naar de mening van de NOV “een overtrokken reactie” en het feit dat dat in de openbaarheid is gebracht is “overbodig en vernederend”.

Couzy waarschuwde in zijn artikel op de opiniepagina van deze krant voor chaos bij de landmacht als deze, bij voorbeeld door afschaffing van de dienstplicht, voor nieuwe reorganisaties komt te staan. Op dezelfde dag liet hij een persverklaring uitgaan waarin hij stelde dat hij had gehandeld uit bezorgdheid, maar vanzelfsprekend bereid was het beleid van de minister uit te voeren.

De NOV zegt het graag van Ter Beek te willen vernemen als de minister vindt dat officieren aan een speciaal regime onderworpen moeten zijn in hun openbare uitspraken, “opdat de beperkingen van het militaire beroep ten aanzien van dit belangrijke grondrecht niet ad hoc en subjectief worden opgelegd”.

Volgens medewerkers van Ter Beek heeft de minister het grondrecht voor vrijheid van meningsuiting niet ontkent maar is hij opgetreden omdat hij “de politieke verantwoordelijkheid draagt voor het beleid van Defensie”. Definitieve besluiten over de Prioriteitennota, de omstreeks de jaarwisseling te verschijnen nota over de afslanking en herstructurereing van het leger, zijn nog niet gevallen. Het zoeken van publiciteit nog vóór beslissingen zijn gevallen bemoeilijkt het werk van de minister, zo menen zij. “In zo'n geval kan de minister behoefte hebben zich te verzekeren van de steun van zijn medewerkers. Heeft hij die niet, dan is het alternatief ontslag. Daarvoor heeft generaal Couzy kennelijk niet willen kiezen.”