Nuance

In het artikel "Bolkestein heeft Janmaat al rechts ingehaald' (NRC Handelsblad, 10 november), geschreven door de vreemdelingenadvocaat Jan Hofdijk, wordt mijn naam genoemd in een verkeerde context.

Van een spreekverbod dat mij zou zijn opgelegd is in het Haagse korps niets bekend.

Hofdijk signaleert een verschil in benadering tussen mijn chef, hoofdcommissaris Brand, en mij, als het gaat over de problematiek van illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen. Hij baseert zich daarbij op uitspraken zoals die via de NOS-tv zijn uitgezonden. Gelukkig was het mogelijk op het zelfde moment via de geschreven pers een breder en genuanceerder beeld te krijgen over hetgeen Brand op zijn persconferentie heeft gezegd. Uit die artikelen blijkt geen verschil in benadering, en zo hoort het ook.

    • E.J. Grootaarts
    • Chef Bureau Vreemdelingendienst