Loonheffing voor illegalen voorgesteld

DEN HAAG, 17 NOV. Een werkgever die een illegaal in dienst heeft, moet een loonheffing van 60 procent worden opgelegd, die voor een deel in plaats komt van de premies die hij anders zou moeten betalen.

Deze suggestie heeft het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit gedaan na een onderzoek dat erop gericht was na te gaan hoe illegalen van de sociale verzekeringen (Ziektewet, WAO) kunnen worden uitgesloten. De Sociale Verzekeringsraad had opdracht tot dit onderzoek gegeven naar aanleiding van een adviesaanvraag van staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken).

Volgens de onderzoekers zullen door de heffing de loonkosten voor de werkgever zo hoog oplopen, dat hij geen financieel voordeel meer heeft van het in dienst hebben van een illegaal. Met het voorstel sluiten zij enerzijds aan op de verplichting voor werkgevers om voor buitenlanders buiten de EG een werkvergunning aan te vragen en anderzijds de "anoniemenregeling', een onderdeel van de Wet op de loonbelasting. Deze regeling verplicht werkgevers 60 procent van het loon in te houden als de werknemer weigert zijn naam en adres op te geven of als de werkgever weet dat de verstrekte informatie onjuist is.

De Sociale Verzekeringsraad heeft zich van een oordeel onthouden over de suggestie van het fiscaal instituut, omdat voor uitvoering daarvan een wijziging van de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (WABW) nodig is. Het kabinet heeft echter al een andere wijziging van die wet in voorbereiding. De bedoeling is de kosten van het verwijderen van een illegale werknemer bij de werkgever in rekening te brengen.

De Sociaal-Economishe Raad (SER) en het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) hebben verder voorgesteld de werkgever te verplichten de betrapte illegale werknemer zes maanden loon mee te geven. Zolang de politiek nog geen besluiten over deze voorstellen heeft genomen, wil de Sociale Verzekeringsraad zich over nieuwe suggesties niet uitspreken.

De onderzoekers van de Erasmus geven in hun rapport overigens aan dat hun suggestie geen oplossing biedt voor het geval de illegaal geheel in het zwarte circuit werkzaam is. Maar in dat geval betaalt hij premies noch belasting en valt hij dus toch al niet onder de sociale verzekeringen. Het aanpakken van illegalen die werken lost het bestaan van een zwart circuit ook niet op, aldus de onderzoekers.