Kosto: politie verspreidt soms te gekleurde berichten

LEIDEN, 17 NOV. De politie verspreidt niet zelden berichten die achteraf als te gekleurd, voorbarig of disproportioneel moeten worden aangemerkt.

Dat is vandaag namens staatssecretaris Kosto (justitie) verklaard op een symposium over recht en media in Leiden. Zijn tekst werd uitgesproken door directeur-generaal wetgeving Van Dijk.

Volgens Kosto moet de politie, al of niet in samenwerking met het openbaar ministerie, de boodschap zakelijk geven en zich baseren op feiten. De privacy van de burger moet daarbij worden bewaakt. Verder herinnerde Kosto eraan dat iedereen onschuldig is tot de rechter een oordeel heeft gegeven.

Publiciteit aan het begin van een zaak kan naar de mening van Kosto onbedoelde en soms negatieve effecten hebben in het vervolg van het strafproces. Bovenmatige publiciteit voor de berechting kan, zo is onlangs gebleken uit een onderzoek van de journaliste mr. M. Wesseling, leiden tot strafverlaging.

Indien publiciteit is te voorzien, bijvoorbeeld door het spectaculaire karakter van het delict, dan is de publiciteit ook de dader aan te rekenen. Strafverlaging ligt volgens de staatssecretaris dan minder voor de hand.