KLM mag band met Northwest aanhalen

ROTTERDAM, 17 NOV. Verdere samenwerking tussen de KLM en haar Amerikaanse partner Northwest Airlines op het gebied van verkoop en marketing is in beginsel niet strijdig met de Amerikaanse anti-trust-wetgeving.

Dit heeft het Amerikaanse ministerie van transport gisteren laten weten aan de KLM en Northwest Airlines. De komende twee weken krijgen derden de mogelijkheid bezwaarschriften in te dienen tegen de intensivering van de samenwerking tussen de twee luchtvaartmaatschappijen.

De KLM en Northwest Airlines hebben verheugd gereageerd op de uitspraak van het ministerie. De uitspraak ligt in de lijn van de overeenkomst die de Amerikaanse en de Nederlandse overheid in september sloten over "open skies', de liberalisering van het luchtvaartbeleid.

De KLM heeft sinds 1989 een economisch belang in Northwest van 20 procent waarvoor ruim drie jaar geleden 400 miljoen dollar is betaald. Als de definitieve goedkeuring is verleend hebben de KLM en Northwest Airlines de wettelijke mogelijkheid gekregen om samen te werken op het gebied van marketing, prijsstelling en verkoop.

De KLM kan na definitieve goedkeuring alle bestemmingen van Northwest in haar dienstregeling opnemen en een betere aansluiting op de vluchten van beide maatschappijen tot stand brengen. Verder kan de KLM onder één vluchtnummer de bestemmingen van Northwest in de VS in haar vluchtschema opnemen. De twee luchtvaartmaatschappijen kunnen een gezamenlijke service verlenen. De KLM zal binnenkort met haar Amerikaanse partner afspraken maken over de verdeling van inkomsten bij het uitvoeren van gezamenlijke vluchten. Ook kunnen in de toekomst produkten worden aangeboden onder een gezamenlijke merknaam en kunnen de twee luchtvaartmaatschappijen gezamenlijk adverteren.

Tegelijk met de uitspraak van het ministerie van transport verschenen in de Amerikaanse pers berichten over een mogelijke aanvraag van surséance van betaling door Northwest. De luchtvaartmaatschappij verkeert al enige tijd in financiële problemen. De algehele malaise in de wereldluchtvaart is daar voor een deel debet aan, maar Northwest kampt daarnaast met een extra probleem.

Sinds 1989, toen de maatschappij door de huidige topmannen Al Checchi en Gary Wilson via een leveraged buy out van de beurs werd gehaald, torst Northwest een torenhoge schuldenlast met zich mee. Hoewel volgens Northwest deze schuld van oorspronkelijk 4,5 miljard dollar inmiddels flink is afgenomen, zou zij nog steeds circa 1,5 miljard dollar bedragen.

In reactie op de geruchten over de aanvraag van uitstel van betaling gingen de koersen van de door Northwest uitgegeven obligaties op de Amerikaanse beurs gisteren scherp omlaag.

Northwest maakte gisteren bekend dat er 565 arbeidsplaatsen worden geschrapt. Op managementniveau zullen 350 banen sneuvelen. Op de lagere niveaus vallen 215 banen weg. Daarbij gaat het om banen die door vakbondsleden worden ingenomen. Volgens een woordvoerder van Northwest zijn gedwongen ontslagen hierbij niet uitgesloten.

De reducties in banen is een uitvloeisel van de sinds 1 juni lopende actie "Northwest Now!'. Met deze actie wilde Northwest in honderd dagen 100 miljoen dollar op kosten bezuinigen. De actie, die half september afliep, was bedoeld om de kosten bij de vierde luchtvaartmaatschappij van de VS terug te dringen en tegelijkertijd de doelmatigheid van de maatschappij te verhogen.