Inuit

Het bericht dat tienduizend Inuit in hun woongebied in het verre noorden van Canada zelfbestuur zullen krijgen verdient een beter kaartje dan er nu bij is afgedrukt.

Canada's westelijkste provincie heet British, desnoods vernederlandst "Brits', maar niet Britisch Columbia. Vancouver Island en de noordelijker gelegen Queen Charlotte Islands voor de westkust zijn niet grijs gekleurd, maar horen wel degelijk bij Canada, evenals het eiland Newfoundland voor de oostkust.

De zuidgrens van Yukon Territory, langs de zestigste breedtegraad, is niet ingetekend.

De kleinste van de tien Canadese provincies, Prince Edward Island, is blijkbaar in zee verdwenen, al wordt er wel naar verwezen. De gestippelde grenslijn in de Golf van St. Lawrence is zo ongelukkig getrokken dat het lijkt of New Brunswick en Nova Scotia bij Newfoundland zijn ingelijfd.

    • C. Schepel