Gerechtshof wijst claims van krakers Groningen af

LEEUWARDEN, 17 NOV. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft vanmorgen de schadeclaim afgewezen die een kleine 70 krakers van het Wolters-Noordhoff complex hadden ingediend,

De krakers hadden gezamenlijk een schadevergoeding van ongeveer 472.000 gulden van de staat geëist voor het feit dat ze vier dan wel zes weken in voorlopige hechtenis hadden gezeten. Tijdens rellen bij de ontruiming in mei 1990 van het krakersbolwerk Wolters-Noordhoff in Groningen hebben de krakers voor een miljoen gulden schade aangericht aan twee kantoren en een café.

Een motivering van de beslissing wordt door het hof niet openbaar gemaakt. In artikel 90 van het Wetboek van strafvordering staat dat de uitspraak aan de verdachte wordt betekend en dat hij of zijn advocaat die kan inzien ter griffie.

De rechtbank in Groningen veroordeelde in november vorig jaar 115 krakers tot zes weken gevangenis, waarvan twee voorwaardelijk wegens openbare geweldpleging. Het Leeuwarder gerechtshof sprak hen hiervan vrij wegens gebrek aan bewijs. Zes krakers werden veroordeeld tot een vrijheidsstraf van zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk.

De vrijgesproken krakers konden krachtens artikel 89 van het Wetboek van strafvordering een schadevergoeding indienen "op grond van billijkheid', omdat zij in voorlopige hechtenis hadden gezeten. De meesten hadden 35 tot veertig dagen in voorarrest gezeten en eisten hiervoor een vergoeding van honderd tot 250 gulden per dag per persoon. Het hof wijst de schadeclaim nu af omdat daar blijkbaar onvoldoende grond voor is.