Gegadigden voor garage onder het Museumplein

AMSTERDAM, 17 NOV. Het Amsterdamse stadsdeel Zuid heeft besloten de bouw-consortia Parkeergroep Museumplein en Ballast Nedam een voorstel in te laten dienen voor de bouw, de financiering en toekomstige exploitatie van een parkeergarage onder het Museumplein. Dat heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuid vanochtend bekendgemaakt.

De twee consortia moeten begin volgend jaar een uitgewerkt voorstel voor een parkeergarage indienen bij het stadsdeel Zuid. Op basis van deze voorstellen zal een definitieve keuze worden gemaakt. Bij de eindselectie wordt vooral gekeken wat de toekomstige financiële bijdrage die de beheerder van de gagarage kan leveren.

Over het consortium Parkeergroep Museumplein ontstond enkele maanden geleden enige commotie als gevolg van veronderstelde banden met de voormalig Amsterdamse wethouder W. Etty. Etty fungeert als onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep die waakt over de herinrichting van het Museumplein. In deze hoedanigheid fungeert hij als tussenpersoon tussen het stadsdeel en de gemeente Amsterdam bij het vaststellen van de herinrichting.

Etty heeft als adviseur een contract met het Utrechtse organisatie- en adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF). Dit bureau heeft Etty op zijn beurt uitgeleend aan het stadsdeel Zuid als onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep. AEF voerde tot voor kort echter eveneens het secretariaat van het consortium Parkeergroep Museumplein.

Volgens Etty is er geen sprake van enige belangenverwikkeling. Bij de uiteindelijke keuze voor de parkeergarage zal volgens hem direct worden onderhandeld met de betrokken bedrijven. Vooral projectontwikkelaar MBO neemt hierin een belangrijke plaats in. Het secretariaat van het consortium wordt niet langer door AEF gevoerd, aldus Etty. De voorzitter van de stuurgroep onderstreept dat AEF ook geen adviserende rol meer speelt.