Frankrijk nu geïsoleerd in ruzie over de landbouw

BRUSSEL, 17 NOV. Frankrijk is gisteren in de EG alleen komen te staan in het landbouwconflict met de VS. De Franse minister van landbouw, Soisson, kreeg in Brussel naar verluidt geen enkele steun van zijn Europese collega's voor diens uiterst sombere prognose van de gevolgen voor de landbouw van een GATT-akkoord met de VS.

De ministers van landbouw spraken daarentegen hun vertrouwen uit in landbouwcommissaris MacSharry die vandaag naar Washington reist om samen met commissaris Andriessen (handel) naar verwachting een compromis te sluiten in het conflict over de oliezaden. De landbouwraad verwierp de Franse eis om eerst de mogelijke gevolgen van zo'n akkoord te laten uitrekenen. De ministers zeggen “zo snel mogelijk” een akkoord met de VS te willen over de beperking van de teelt van oliezaden.

Volgens minister Bukman noemde zijn Franse collega Soisson “de richting waarin het akkoord” met de VS gezocht leek te worden “volledig onacceptabel”. Geen enkele minister had volgens Bukman echter de behoefte om iets anders tegen MacSharry te zeggen dan dat er volledig vertrouwen was in het optreden van de Commissie. De Raad zou geïrriteerd zijn geweest door deze laatste "wanhoopspoging' van de Fransen om een oliezaden-akkoord tegen te houden. “Het is natuurlijk niet goed om zo vlak voor een overleg met de VS vechtend over straat te rollen”, aldus Bukman.

Volgens de Franse notitie dreigen de voorstellen van de Commissie aan de VS van de boeren veel meer offers te vragen dan was afgesproken in het kader van de interne landbouwhervorming. Bij de Commissie wordt de Franse voorstelling van zaken echter scherp afgewezen. “Fantastisch” en “geheel onjuist”, zo zei de woordvoerder van MacSharry gisteren.

Pag 17: Kritiek op Franse houding

De Britse minister Curry zei dat in de Raad “niemand het eens was met de Franse cijfers”. Het gebrek aan steun voor Frankrijk was opvallend; vorige week steunden in de Raad van ministers van buitenlandse zaken België, Ierland, Spanje nog de Franse weerstand tegen verdere produktiebeperking.

MacSharry zei dat hij de resultaten van een eventueel akkoord met de VS op een “geschikt tijdstip” zou laten vergelijken met de gevolgen van de landbouwhervorming. Soisson noemde die opstelling na afloop “onverantwoordelijk” en zei daarover morgen met president Mitterrand te zullen spreken. Nederlandse ambtenaren verklaarden na afloop dat het nauwelijks mogelijk is om de onderhandelingsmarge die de EG in het conflict met de VS heeft, precies uit te rekenen op basis van de landbouwhervorming. Slaagt de EG er niet in voor 5 december een akkoord te sluiten, dan leggen de VS strafheffingen van 200 procent op een aantal hoofdzakelijk Franse landbouwprodukten. Vergeldingsmaatregelen door de EG lijken dan onvermijdelijk, waarna een volledige handelsoorlog kan uitbreken.

    • Folkert Jensma