Foto: AMSTERDAM - Een tientallen jaren oud ...

Foto: AMSTERDAM - Een tientallen jaren oud treinstel van de Nederlandse Spoorwegen wordt gesloopt op het terrein van Hollandia-Schroot in Amsterdam. Bijna dagelijks komen er bij de sloperij afgeschreven wagons en locomotieven van de NS binnen. Nadat de rijtuigen zijn verschroot worden de pakketjes naar de staalfabriek gezonden. (Foto NRC Handelsblad / Maurice Boyer)