FNV-bond: 3,25 pct erbij in metaal

ROTTERDAM, 17 NOV. De Industriebond FNV wil voor de werknemers in de metaal- en elektrotechnische industrie een loonstijging van 3,25 procent. Alleen als er goede afspraken over werkgelegenheid en ouderenregelingen worden gemaakt, wil de FNV-bond zijn looneis “in de richting van compensatie voor de gestegen prijzen” bijstellen.

De vakbond heeft vanochtend zijn voorstellen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor de grootmetaal (200.000 werknemers) bekendgemaakt. Overeenkomstig het gecoördineerde arbeidsvoorwaardenbeleid wil de Industriebond FNV een éénjarige CAO afsluiten. De huidige CAO voor de grootmetaal heeft een looptijd van twee jaar en loopt op 31 december af. De bond liet al eerder weten een tweejarige CAO op dit moment een te riskante aangelegenheid te vinden in verband met de onzekere economische situatie.

Met een looneis van tussen de 2,5 en de 3,25 procent druist de Industriebond FNV tegen de wens van het kabinet in. Dat liet vorige week tijdens het centraal overleg meerdere malen weten de nullijn voor 1993 voldoende te vinden. Door lastenverlichting zou de koopkracht van de werknemers er niet op achteruit gaan. In het centraal akkoord, dat woensdagnacht werd afgesloten, is echter voldoende ruimte voor onderhandelingen tussen werkgeversorganisaties en vakbonden op decentraal niveau opengelaten.

Een woordvoerder van de Industriebond FNV wilde vanochtend niet bevestigen of de loonsverhoging in de grootmetaal vanaf 1 januari 1993 moet gaan gelden. De CAO voor de metaal- en elektrotechnische industrie is een van de overeenkomsten die door de zogenaamde "loonpauze' wordt getroffen. In het centraal akkoord kwamen werkgevers en werknemers vorige week overeen dat de CAO's die in de maanden januari en februari aflopen, niet voor 1 maart van het volgend jaar mogen worden verlengd. De onderhandelingen mogen pas vanaf 1 februari starten. Wel lieten de sociale partners in het akkoord de mogelijkheid open om afspraken met terugwerkende kracht te maken. De Industriebond FNV liet daarop weten hiervan gebruik te maken.

In de CAO-krant doet de vakorganisatie ook voorstellen om de werkgelegenheid uit te breiden. Zo wil de bond onder meer 2.000 werkervaringsplaatsen realiseren en het aantal deeltijdbanen vergroten. Daarnaast zouden werkgevers meer vrouwen, allochtonen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst moeten nemen. Ook wil de Industriebond FNV de ouderenregeling in de metaal- en elektrotechnische industrie, de Sum, met vijf jaar verlengen. Op de lange termijn pleit de vakbond voor een regeling waarin deze Sum en de pensioenen in elkaar worden geschoven.

De werkgeversvereniging in de grootmetaal, de FME, wilde vanochtend nog niet reageren. Wel pleitte de voorzitter van de FME, J.L. van den Akker, onlangs in zijn jaarrede voor het afschaffen van vervroegde uittreding voor werknemers met veertig dienstjaren.